Publikován aktualizovaný seznam pořadatelů soutěží a náhradníků

sekce pro členy – chráněno heslem