Omezení kvůli koronaviru

Kolegové střelci,

jelikož podle vládního nařízení musejí být rozstupy mezi osobami min. 2m, tak :

1) střelba bude probíhat pouze na velké střelnici, tj.50m ( z důvodů lepší kontroly jedním správcem )
2) střílet se bude "ob stanoviště", tedy bude k dispozici pouze 15 stavů, tudíž kapacita střelnice bude pro max.15 střelců
3) z tohoto důvodu až do odvolání je střelnice k dispozici pouze pro členy klubu, hosté a rodinní příslušníci mají vstup zakázán
4) pohyb po střelnici bude POUZE s rouškami
5) kancelář i klubovna budou uzamčeny, sešit pro zapsání bude hned u vstupu na střeliště
6) střeliště bude vybaveno dezinfekčními prostředky na ruce
7) správce střelnice má za povinnost vykázat ze střelnice osobu, mající příznaky respiračního onemocnění !!
8) je zakázáno se shlukovat
9) po naplnění max. počtu 15 střelců správce střelnici uzamkne a jiný člen bude vpuštěn pouze při odchodu člena, který již dostřílel.
10) platí systém "kdo dřív přijde, ten bude střílet". Jinak to opravdu nejde, nějaké rezervace předem apod. jsme jednoznačně zavrhli !!

Pokud dojde ke  změnám ohledně uvolňování režimu ochrany ze strany vlády, budeme na to reagovat a pošleme oběžník. Je logické, že až do odvolání jsou všechny závody, které se u nás měly konat, zrušeny.
Prosíme o respektování výše uvedeného "desatera" s tím, že můžeme být rádi, že zrovna naše sportoviště spadlo pod režim výjimek a že aspoň v omezené míře si můžeme vystřelit...

za výbor střelnice : Luděk Holý