Aktuality

Placení příspěvků 2021.

Při placení členských příspěvků na r.2021 využijte bezhotovostní platby na náš účet č. 272107186/0300 ČSOB Prachatice, jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho členského průkazu. Určitě každý víte, kolik brigádnických hodin jste za rok 2020 odpracovali. Částku za neodpracované hodiny uhraďte spolu se členským příspěvkem 1500 Kč. Připomínám, že povinností každého člena je odpracovat 4 hodiny za rok, případně za každou neodpracovanou hodinu zaplatit 100Kč. Řada z vás upřednostňuje volný čas na úkor 400Kč a tuto částku platí dopředu hned při placení členského příspěvku.
Vzhledem k tomu, Covid-19 způsobil v běžném životě společnosti a tudíž i v naší sportovní činnosti nemálo omezení, rozhodl výbor snížit povinné brigádnické hodiny za r.2020 ze 4 na 2. Řada závodů se nekonala a nebylo tudíž tolik možností hodiny si odpracovat. Těm z vás, kteří odpracovali všechny 4 hodiny, budou 2 hodiny převedeny do r.2021, aby to bylo spravedlivé pro všechny.
Jinak povinnost zaplatit členský příspěvek na r.2021 je do 31.3. 2021, po tomto datu vaše členství automaticky zanikne.